Taustaa

Tulevaisuuslaboratorion toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Tulevaisuuskoulu ry ja Annantalo sekä taiteilijat Nestori Syrjälä ja Elina Rantasuo.

Päävastuussa toteutuksesta on Tulevaisuuskoulu. Tulevaisuuskoulu on lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen tarkoitettu tulevaisuudentutkimukseen perustuva taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Tulevaisuuskoulun toimintaan kuuluvat mm. erilaiset tulevaisuus ja tulevaisuuskasvatusaiheiset koulutukset, työpajat, tilaisuudet ja tapahtumat.

Annantalo on Helsingin keskustassa sijaitseva lasten, nuorten ja perheiden taide- ja kulttuurikeskus. Annantalossa annetaan taideopetusta, pidetään näyttelyitä ja järjestetään esityksiä, tapahtumia ja työpajoja. Annantalo on tapahtumapaikka myös lastenkulttuuria edistäville seminaareille ja koulutuksille.

Kuvataiteilija Nestori Syrjälä työskentelee ekologisiin kriiseihin ja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin liittyvien teemojen parissa käyttäen eri medioita installaatioista performanssiin ja videoon.

Kuvataiteilija Elina Rantasuo työskentelee itsenäisesti sekä eri työryhmissä. Hänen työskentelyssään toistuvia teemoja ovat mm. kohtaaminen, luonnonvoimat, tiedostumaton sekä ympäristön tarinalliset kerrokset.